تماس تلفنی امام جمعه محترم شهرستان فاروج باوالدین شهدای شهرستان

امام جمعه محترم وپرتلاش شهرستان فاروج در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹چهل مورد تماس تلفنی جهت احوالپرسی والدین شهدای معظم شهرستان داشتند ، امام جمعه محترم ومعزز علاوه براحوالپرسی ، اگراین خانواده های معظم احیا نا مشکلاتی درهرزمینه داشته باشند پیگیری می نمایند .

/ 0 نظر / 4 بازدید