سخرانی اما م جمعه شهرستان فاروج در مراسم تکریم روز امامزادگان در شیروان

امام جمعه شهرستان فاروج با حضور در مزار امام زاده غیبی شهر شیروان در جمع متولیان بیش از60 بقعه  این شهرستان طی سخنانی اظهار داشتند یکی از دلایل حضور این امام زادگان در ایران عشق مردم ایران به اهل البیت بوده است چرا که وقتی این شخصیتهای بزرگ از طرف حکام جائر تحت ظلم واقع می شدند تنها مامن خود رادر ایران می  یافتند که بعد شهادت ویا ارتحالشان توسط محبین اهل البیت به واسطه انتصاب این شخصیتها به اهل البیت مرقدشان محل زیارت مردم می شده است

ایشان در ادامه افزودند دستهائی در کار است به خاطر وهن این مکانهای مقدس از احساسات پاک مردم سوء استفاده می کنند واقدام به امامزاده سازی وبقاع سازی  وهمچنین شجره نامه سازی میکنند که باید با هوشیاری شما متولیان جلوی این سوء الستفاده ها باید گرفته شود

امام جمعه شهرستان فاروج در ادامه افزودند همه بقاع متبرکه باید به مکانهائی برای ترویج مسائل فرهنگی ومذهبی ودینی تبدیل شود وصرفا نباید در ب این بقاع در زمانهای خاصی باز باشد

ایشان درادامه افزودند: نباید مروج کرامتها ویا معجزات ویا خوابهای کاذب باشیم چرا که دشمنان شیعه از همین موارد برعلیه ما سوء استفاده میکنند

 ایشان در ادامه افزودند متولیان امامزاده ها امورات مالی خود را با مردم شفاف سازی کنند تا خدای ناکرده بستر سوء استفاده برای افراد سود جو حاصل نشود 

 امام جمعه شهرستان فاروج در بخش دیگر اظهارداشتند در ساخت ویا مرمت وباز سازی بقاع سعی شود از معماری اصیل اسلامی وایرانی استفاده شود نباید صرفا به اینگونه کارها از جهت کمیت توجه شود بلکه کیفیت کار مهم است متاسفانه در برخی از ساخت وسازهای این مکانهای مقدس مشاهده می شود سمبل کاری می شود وبه عبارت دیگر از سر باز کردن کار مد نظر است که باید جلوی این کار گرفته شود

/ 0 نظر / 63 بازدید