یاد داشتی به مناسبت سالگرد تاسیس استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهرستان بجنورد از جمله استانهائی است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال1383 از خراسان بزرگ منفک شد وبه صورت مستقل به یک استان تبدیل شد بگذریم از کشمکش های فراوانی که در آن زمان برای استان شدن بین برخی شهرهای خراسان بزرگ مانند سبزوار وقوچان ونیشابور وحتی برخی شهرهای کوچک بود اما آنچه که مهم است این امر محقق شد اما باید ببینیم با کوچک شدن استان خراسان بزرگ وتبدیل آن به سه استان چه اهدافی دنبال  می شد وآیا امروز به آن اهداف تا چه اندازه در عرصه های مختلف وبه ویژه در عرصه عمران وآبادانی وتولید وامور علمی وفرهنگی ومذهبی وروابط با همسایگان استان موفق بوده ایم ؟

بی شک یکی از مهمترین رخدادهای استان خراسان شمالی بعد از استقلال سفر پر خیر وبرکت مقام معظم رهبری به این استان که استان  گنچینه معرفتها وفرهنگها نام گذاری شده است می باشد اما جدای از این امر بسیار مهم وتحول آفرین گرچه پیشرفتهای خوبی در این استان زرخیز بامردمان پرتلاش وداری پشتکار فراوان اتفاق افتاده است اما یکی از اتفاقات مهم که شاید این استان را بر خلاف استان خراسان جنوبی که هم زمان با این استان شکل گرفت عقب انداخت تعویض کوتاه مدت استانداران  ومدیران کل ودخالتهای برخی افراد غیر اجرائی در امور اجرائی وبیشتر استتفاده از نیروهای غیر بومی علیرغم اینکه نیروهای انسانی فرهیخته وتحصیل کرده فراوانی که در این استان موجود بودند وبعضا در مناطق دیگر کشور مشغول خدمت بودند که اگر در آن برهه بیشتر از وجود این نیروها که آشنای به همه زوایای پیدا وپنهان این استان تازه تاسیس شده بودند استفاده می شد یقینا به مراتب پیشرفتهای فراوانی در عرصه های مختلف مورد مطالبه مردم  داشتیم که البته جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم نفع است ؛البته نباید منکر تاثیر گذاری وجهادی کار کردن برخی مسئولین غیر بومی باشیم که با حضورشان در استان کمکهای شایانی در رشد وتعالی وبالندگی استان داشتند

 نکته ای که باید مورد توجه مسئولین این استان به صورت جدی قرار بگیرد این است که بیشترین بسترهای کار آفرینی در استان خراسان شمالیدر امر کشاورزی ودامداری وساخت وساز مسکن می باشد که در سالهای خشکسالی ورکود ساخت وساز مسکن همانند چند سال گذشته استان خراسان شمالی د رتبه های اول بیکاری وعدم اشتغال قرالر دارد لذا باید مسئولین استان اقتصاد مقاومتی را با پیش نیاز تولید وبردن استان به سمت صنعتی شدن سوق دهند تا در مواقع خاص شاهد خروج نیروهای انسانی مستعد از استان نباشیم که این امر تبعات منفی فرهنگی فراوانی را نیز متاسفانه برای استان به ارمغان می اورد 

 نکته دیگری که در استان خراسان شمالی علیرغم توجهاتی که شده است ناکافی وبلکه نااقص جلوه م می نماید کم توجهی به مسائل دینی وفرهنگی ومذهبی وجایگاهها ومراکزاین امور مهم می باشد صراحتا عر ض می کنم آن توجهی که باید به مدارس علمیه مساجد ومجتمع های فرهنگی که از امور زیر بنائی ومهم هستند نشده است ودر این زمینه می طلبد مسئولین امر استان بیشتر توجه نمایند علیرغم اینکه در سفر پر خیر وبرکت مقام معظم رهبری در این امور تقریبا خوب توجه شد معادل تا سه برابر را دولتمردان آن هم با اولویت به این امور توجه نمایند

 استان خراسان  شمالی با توجه به اینکه در شاهراه آسیائی قرا ر دارد وسالانه ملیونها زائر مضجع نورانی امام هشتم وهمچنین مسافران خارجی کشورهای همجوار که در عرصه ترانزیت واقتصاد فعال هستند واز طرفی چاذبه هالی طبیعی وتاریخی فراوانی که در این استان موجود است می تواند با کمی توجه از سوی مسئولین به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود وتاحدی نقیصه بیکاری را در استان برطرف نماید

در خاتمه پیشنهاد میکنم کمیته ای در استانداری خراسان برای شناسائی نیروهای مستعد  وبا تجربه سابقه کارهای اجرائی اقتصادی فرهنگی وسیاسی ومذهبی بومی استان  مقیم داخل وخارج کشورتشکیل شود ودر یک سمینار چند روزه از نظرات  پیشنهادات وانتقادات سازنده  این عزیزان در استای ارتقا استان استفاده شود که یقینا کار گشا خواهد بود

 والسلام

 عباسعلی قلی زاده

 امام جمعه شهرستان فاروج

/ 0 نظر / 25 بازدید