حضورامام جمعه محترم شهرستان فاروج در جلسه امورعشایری

در این جلسه امام جمعه شهرستان فاروج خواستار توجه به امور مذهبی وفرهنگی عشایر شد واز مسئولین خواستند در هر محله عشایری چادری به این امر اختصاص یابد که در پی این خواسته امام جمعه شهرستان تعداد 5 عدد چادر به امورات مذهبی عشایر اختصاص یافت

/ 0 نظر / 4 بازدید