امام جمعه فاروج: زمینه سوء استفاده دشمنان شیعه را فراهم نکنیم

امام جمعه شهرستان فاروج در گردهمایی تشکلهای دینی خواهران طی سخنانی اظهار داشتند جلساتی که شما در آن حضور دارید جلسات احیای امر اهل البیت(ع) است لذا وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارید ایشان در ادامه افزودند نباید در جلسات مذهبی اجازه بدهیم عده ای با سوء استفاده از احساسات پاک خواهران مروج خرافات وبدعتها باشند مخصوصا خواهران مبلغه باید عرصه را براینگونه افراد تنگ کنند نگزاریم با برخی حرکتها ورفتارهای غلط زمینه سوء استفاده دشمنان وبه ویژه وهابیت فراهم شود ایشان در ادامه  خطاب به خواهران مداح اظهار داشتند اولا به توصیه های مقام معظم رهبری در زمینه مداحی ها توجه کامل داشته باشد ودیگر اینکه اشعار فاخر وبامعنی که فراوان هم در میان شعذهای شاعران داریم را بخوانید وبه شعرهای سطحی وبی ریشه وغیر عالمانمه توجه نکنید ایشان در ادامه افزودند در مداحی ها وذکر توسلها وروضه ها مستند حرف بزنید وکلام خودتان را به خوابها ومکاشفات بی ریشه بی اساس که معلوم نیست منبعش چه کسی است مستند نکنید

  ایشان درادامه اظهار داشتند در جلسات خودتان وبه ویژه جلسات مجالس ختم سبک زندگی اسلامی واهل البیت(ع)  را ترویج کنید ونگذارید اینگونه جلسات به جلسات انواع مدها وچشم وهم چشمی های خانمها تبدیل شود  در این جلسات لازم نیست   به مناسبت مجلس یا در مورد مرگ واجل ویا مقام پدر ومادر ویا جوان و... صحبت کنیید حال که مستمعین خوبی گیرتان آمده ببینید مشکلات اساسی جامعه وگیرهای خانواده ها ونیازها چیست درهمان زمینه ها مطلب آماده کنید در این چلسات برای مردم در رابطه با همسر داری زندگی با آرامش برخی گناهان کبیره مانند حسادت ، غیبت،دروغ، شایعه پراکنی،دروغ و.... نیازهای مانند تربیت فرزندان، نحوه رفتار با ارحام وهمسایگان وهمکاران و... صحبتکنید که اینها نیاز امروز جامعه ما است ایشان در ادامه خ.استار به روز شدن علم  طلاب ومداحان شدند

 

/ 0 نظر / 67 بازدید