سی وسومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فاروج

در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبل موضوع نکوداشت آیه الله آقا نجفی قوچانی ونیز موضوع ساماندهی مجالس ختم وعروسی مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومقرر گردید موضوع میثاقنامه مجالس ختم در جلسه آینده بعد از مطالعات همه جانبه به شور جلسه گذاشته شو.د

/ 0 نظر / 6 بازدید