جلسه جهت آمادگی بهزیستی شهرستان فاروج برای مهد آدینه

در دیدار رئیس بهزیستی شهرستان فاروج با امام جمعه شهرستان در مورد چگونگی اجرائی نمودن تفاهم نامه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه با سازمان بهزیستی تبادل نظر شد مقرر گردید مقدمات لازم توسط بهزیستی فراهم شود وستاد نماز جمعه نیز برای در اختیار قرار دادن مکان اقدامات لازم را انجام دهد

/ 0 نظر / 4 بازدید