شورای اداری شهرستان فاروج

امام جمعه فاروج با تبریک هفته دولت گفت:  دولتیان بیشتر از اینکه حرف بزنند عمل کنند با وعده وعید وکلنگ زنی  کار درست نمی شود.
حجت الاسلام عباسعلی قلی زاده با تاکید براینکه مدیران  برای خدمت  نباید ساعت ادار ی بشناسد افزود: امسال دو انتخابات مهم پیش رو داریم کارکنان دولت  از جناح بندی وفعالیت براساس آن پرهیز کنند.
 وی با تاکید براینکه درصحبت ها بعضی مسئولان کشوری خطوط قرمز را رعایت نمی کنند گفت: خطوط قرمز را باید بشناسیم ومتناسب با آن عمل کنیم.
وی، اجرای قوانین الهی، انجام اصلاحات در راستای امور دینی، گسترش عدالت ، جهاد با دشمن، مدارا با مردم ، سهل الوصول بودن برای مردم، عزل کارکنان نالایق، رعایت تناسب میان فرد ومسئولیت، مشورت با صاحبنظران  را از ویژگی ها لازم برای کارکنان ومدیران برشمرد.

/ 0 نظر / 29 بازدید