دیدار کارکنان اداره تعاون شهرستان فاروج با امام جمعه محترم شهرستان

در این دیدار ابتدا رئیس اداره تعاون گزارشی ارائنمود آنگاه امام جمعه شهرستان فاروج ضمن تبریک هفته تعاون اظهار داشتند تعاون یکی از تاکیدات قرآن است اما باید مواظب باشیم که گرفتار فساد نشود ایشان توصیه نمودند کسانی که در قالب تعاونیها تسهیلات در یافت می نمایند باید تحت نظارت باشند تا مطمئن باشیم تسهیلات در مسیر خودش هزینه می شود ایشان افزودند اداره تعاون آموزش دیده های فنی حرفه ای را در قالب تعاونیها وارد عرصه کا ر وفعالیت نماید

/ 0 نظر / 5 بازدید