دیدارپرسنل اداره صنعت معدن وتجارت باامام جمعه فاروج

در این جلسه امام جمعه شهرستان خواستار حضور فعال ونقش آفرین اصناف در عرصه های اجتماعی وسیاسی ومذهبی شهرستان شدند امام جمعه شهرستان از اصناف خواستند نسبت به نماز اول وقت وحضور در نمازهای جمعه وجماعات مساجد اهتمام ویژه ای داشته باشند

/ 0 نظر / 5 بازدید