تماس تلفنی امام جمعه محترم شهرستان فاروج با والدین شهدا

امام جمعه شهرستان فاروج در اولین تماس تلفنی خود با 12 نفر از والدین شهدا احوال پرسی نومده وبه مشکلات ایشان را استماع نمودند وقول دادند مشکلات ایشان را به مسئولین مربوطه منتقل نمایند تادر سدد رفع آنها برآیند لازم به ذکر است اکثر خانواده ها ضمن اظهار خوشحالی از تماس امام جمعه شهرستان اظهار میداشتند ما مشکلاتی برای ذکر نداریم

/ 0 نظر / 3 بازدید