جلسه شورای اداری شهرستان فاروج 1392/6/27

-تبریک هفته دفاع مقدس وگرامیداشت شهدای 8سال دفاع مقدس

- برنامه ریزی برای19 مهر سالگرد سفر پر خیر وبرکت مقام معظم رهبری

-وظیفه همه ما خدمت است نباید درگیری با برخی مسائل سیاسی مرا از ای وظیفه اصلی باز بدارد

- نماز جماعت ادارات باید مورد توجه مدیران شهرستان باشد (کار کنان وارباب رجوع – اذان اول وقت)

-تا حد امکان مدیران در شهرستان ساکن باشند

- خرید ادارات دزر شهرستان انجام شود

- ده گردشی ها با حضور مسئولن وبه صورت عملیاتی وکار بردی انجام شود

- حضور  مدیران در نماز های جماعت مساجد ونیز نماز جمعه آن هم در صفوف اول توصیه معصومین است

-توجه به سبک زندگی اسلامی به عنوان الگو های جامعه نباید بین مسئولین وخانواده های آنها رقابت تجملات باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید