سولات مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج1392/6/22


1- پیامبر اکرم(ص) یکی از مهم‌ترین دلایل برانگیختگی خود را  چه چیزی دانسته اند؟بیان معجزه الهی-oب- کامل نمودن احکام الهی- oج–
به کمال رساندن مکارم اخلاقoد- بیان موعظه ونصیحت- o

2-امام رضا(ع) با حاجتمندان چگونه رفتار می نمود ؟الف- از آنها تفقد می نمودoب  آنها را به تقوی سفارش می کرد- oج – آنها را مایوس باز نمی گرداند oد-وسایل معاششان را تامین میکردo

3-مقام معظم رهبری ائمه جمعه را در مسائل کشوربه چه چیزی تاکید کردند؟الف-اخلاق اسلامیoب-نگاه تحلیلی در مسائلoج-  نگاه جامع و کلان در مسائل کشور oد-صبر وحوصلهo

4- مقام معظم رهبری ائمه جمعه کشور را به چه چیزی توصیه نمودند؟الف- جان‏نثارى براى کشور oب-   کیفیت بخشیدن همه جانبه به نماز جمعهo

ج- توصیه به تقویoد- ولایتمداری همه جانبهo

ستاد نماز جمعه شهرستان فاروج

/ 0 نظر / 7 بازدید