بانکها باید با مردم مدارا کنند

امام جمعه شهرستان فاروج دردیدار با رئیس بانک مهر اقتصاد شهرستان فاروج به مناسبت هفته بانک داری اسلامی اظهار داشتند بانکها نباید به مشتریان خود به عنوان منبع در آمد نگاه کنند بلکه نگاهشان باید این باشد که بتوانند باری از دوش مردم بردارند ایشان در ادامه افزودند بر اساس فتوای مراجع دریافت جریمه دیر کرد حرام است بانکداری اسلامی معنایش این است که بانکها همه کمارهایشان اسلامی باشد ایشان در ادمه افزودندمردم را در  موقع پرداخت تسهیلات وهمچنین سپرده گذاریهاشان توجیه شرعی نمائید تا شبهه ای برایشان از نظر شرعی نباشدایشان در ادامه افزودند درساست بانکه باید در موقع پرداخت وام ضامن بگیرند اما اخذ ضمانتها نباید خارج از چهارچوب تعییت شده در قانون باشد


/ 0 نظر / 31 بازدید