خداحافظی رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فاروج از امام جمعه شهرستان

جناب آقای بهشتی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) که به عنوان رئیس کمیته امداد بجنورد با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان از ایشان خدا حافظی نمودند

/ 0 نظر / 74 بازدید