تودیع ومعارفه رئیس بنیاد شهید وامور ایثار گران شهرستان فاروج

با حضور مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثار گران شهرستان فاروج حجه الاسلام والمسلمین قربانی که بیش از یک دهه ریاست بنیاد شهرستان را بر عهده داشت تودیع شد وطی حکمی بهعنوان مشاور مدیر کل بنیاد استان منصوب گردیددر این مراسم امام جمعه شهرستانم طی سخنانی از رئیس جدید بنیاد خواستند حضور در منازل خانواده شهدا وجانبازان وآزادگاه باید به صورت همیشگی ادامه یابد ایشان افزودند خانواده شهدا وایثار گران به ما نیازی ندارند چرا که آنها هرچه داشته اند در طبق اخلاص گذاشته ئتقدیم انقلاب ونظام کرده اندذ وفقط از ما توقع دارند فراموششان نکنیم

/ 0 نظر / 97 بازدید