دیدارامام جمعه شهرستان فاروج باآیت الله مهمان نواز

امام جمعه شهرستان فاروج به اتفاق پدر گرامیشان به محض حضرت آیه الله مهمانواز نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خیبر گان شرفیاب شدند در این دیدار  امام جمعه شهرستان ضمن جویا شدن از احوالات آیه الل مهمانواز از ایشان در خواست نصیحت نمودند آیه الله مهمانواز طی سخنانی فرمودند آنچه عمل انسان را در نزد خداوند دارای اجر وثواب می کند اخلاص در عمل است اگر اخلاص نباشد هیچ کار انسان برایش مفید نخواهد بود ایشان ضمن بیان خاطراتی از علما همانند مرحو م آیه الله میرزا جواد آقا تهرانی افزودند افرادی همانند میرزا با اخلاصشان جاودانه وماند گار شده ان آنها کسانی بودند که اهل شهرت وخود نمائی نبودند وکاررا فقط برای خدا انجام میدادند

/ 0 نظر / 3 بازدید