نگاه غربی به زنان نگاه کاسب کارانه ودنیا محور است

امام جمعه شهرستان فاروج در مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه ضمن باین جایگاه زنان ودذختران وفرازهائی ازز ند گانی حضرت معصومه اظهار داشتند بین نگاه غربی به زن ودختر با نگاه اسلام از زمین تا آسمان تفاوت است نگاه غربی  به زنان نگاه کاسب کارانه ودنیا محور است اما نگاه اسلام این نیست ایشان افزودند زن مسلمان ویژگیهائی داردمانند:مومن،پاکدامن،عفیف، باحجاب، بساز با خانواده، مهربان وبا لطف،مجاهد، انقلابی اهل کار وتلاش،مادر، همسر اما زن غربی هیچکدام از این صفات را ندارد غربی ها می گویند زن باید ول ورها ازهمه قیودات شرعی والهی وفطری باشد

آنها نمی خواهند زن مادر وهمسر باشد اهل کار وتلاش باشد غربیها به دنبال بی هویت کردن زنان ودختران هستند ومی خواهند برای زن ایرانی واسلامی شناسنامه جعلی وبدلی صادر نمایند ایشان در ادامه افزودند این جای تاسف است که کشور ما در رتبه های اول استفاده از لوازمات آرایشی ونیز رتبه های اول عملهای جراح بر روی پوست وعملهای جراحی زیبائی می باشد ایشان به زنان ودختران توصیه نمودن با زند گی الگوهائی مانند حضرت زهزا(س) وحضرت رینب (س) وحضرت معصومه(س) آشنا بشوند  ومانند آنه زندگی نمایند در این مراسم به تعدادی از دختران بسیجی هدایائی اهدا گردید

/ 0 نظر / 59 بازدید