جلسه مشورتی برای مدرسه علمیه شهرستان فاروج

جلسه مشورتی تعیین تکلیف مگان مدرسه علمیه شهرستان فاروج با حضور امام جمعه  فرماندار ریاست آموزش وپرورش ورئیس شورای شهر ومدیر مدرسه علمیه بر گزار گردید

/ 0 نظر / 68 بازدید