سوالات مسابقه نمازجمعه شهرستان فاروج 1392/7/5

مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج
جمعه۵/۷/۱۳۹۲

۱-منظور از حق تقوی در آیه شریفه ۱۰۲آل عمران چیست؟الف اجتناب از معاصیب- عالیترین درجه پرهیزگارى ج–عمل به واجباتد-انجام عبادت 
۲-پیامبر اکرم(ص) فرمودند: فرمود : پس هر که جهاد را واگذارد ، خداوند لباس …………..بر تن او کرده و ……………….در زندگی و ………………..در دین را نصیب وی گرداند. همانا خداوند بی نیازی و سر افرازی امت مرا به …………………………قرار داده است.
۳-رئیس جمهور در سازمان ملل ملت ایران را چگونه ملتی معرفی نمودند؟الف- ولایت مدار وتابع قانونب–مجاهد ورزمنده  ج-پایبند به قوانین بین المللی د- ملتى با فرهنگ و صلح‏دوست
۴-به فرموده مقام معظم رهبری مثلث الزامى براى چارچوب ارتباطات بین‏المللى‏ چیست؟الف- عزت.اقتدار.حکمت ب- اقتدار.توانمندی نظامی.عزت ج- عزت. حکمت‏. مصلحت د- پیروی از ولایت ملت.حکمت. برتری سیاسی
ستاد نماز جمعه شهرستان فاروج

/ 0 نظر / 3 بازدید