امام جمعه شهرستان فاروج تدریس خود را در مدرسه علمیه محمودیه شروع کرد