امام جمعه شهرستان فاروج با اشاره به سابق مدرسه علمیه محمودیه فاروج  الزامات طلبگی را برای طلاب مدرسه بیان نمودند واز طلاب خواستند با جدیت وتلاش بیشتر سطح مدرسه علمیه شهرستان را دربین مدارس خراسان بزرگ ارتقاء دهند ایشان اعلام آمادگی نمودند در خدمت مدرسه علمیه باشند