در این جلسه ادامه کلام 147 نهج البلاغه  برای حاضرین تفسیر شد