مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج
جمعه۱۵/۶/۱۳۹۲

۱- اصولا خمیر مایه تقوى دو چیز است ؟الف پرهیزکاری-معاد-ب- یاد خدا-ذکر- ج–توجه به معاد-ادای دیند- یاد خدا – تـوجـه بـه دادگـاه عدل خداوند – 
۲-از دارندگان محاسن اخلاقى و حسنات باطنىدر قرآن به چه چیزی تعبیر شده است ؟الف- متقینب محسنین- ج – مجاهدین د- ابرار
۳-آیه الله مدنی چندمین شهید محراب است؟الف-چهارمینب-سومینج-دومیند-اولین
۴- یوم‏الله ۱۷ شهریور حکایتگر چه چیزی می باشد؟الف- جان‏نثارى براى آیندگان ب- عزم ملت در رسیدن به اهداف ج- فدا کاری ملت ایراند- پیروی از ولایت ملت

ستاد نماز جمعه شهرستان فاروج