هر هفته شنبه شبها بعدازنمازمغرب وعشا امام جمعه محترم شهرستان فاروج برای نمازگزاران درمحل مسجد جامع حضرت امام خمینی (ره) دراین جلسه امام جمعه شهرستان بخش دوم از کلام 147 نهج البلتاغه را تفسیر نمودند