در این دیدار امام جمعه شهرستان فاروج توصیه های لازم را برای بهبود کار این خبر نگار ارائه نمودند