دومین جلسه هیئت امنای مصلای شهرستان فاروج درتاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳درمحل دفتر امام جمعه فاروج بر گزار گردید در این جلسه ضمن بررسی کارهای انجام شده تصمیماتی در رابطه با تملک زمین ونیز ادامه کار مصلی گرفته شد