خواهران حوزه علمیه حضرت زهرا ۰سلام الله علیها ) با امام جمعه محترم فاروج دیدار نمودند.