امام جمعه محترم جدید شهرستان فاروج پس از معارفه به دیدار خانواده شهید محمود نیک پی به نمایندگی از خانواده معظم شهدا