مسئول محترم دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی در برگزاری اولین نماز جمعه به امامت امام جمعه محترم جدید شهرستان شرکت نموده وعلاوه برقرائت حکم انتصاب امام جمعه محترم جدید ،بین الصلاتین نیز برای نمازگزاران سخنرانی نمودند.