در این مراسم امام جمعه شهرستان فاروج طی سخنانی به بیان شخصیت مرحوم عسگر اولادی ژرداختند