امام جمعه شهرستان فاروج ضمن تجلیل از برترینهای آموزش و ژرورش وترغیب انان به تلاش بیشتر مطالبی را در مورد عظمتغدیر وولایت علی ابن ابیطالب برای حاضران بیان مودند