در این جلسه که در قالب گفتمان دینی در مدارس همه هفته با حضور امام جمعه شهرستان بر گزار می گردد امام جمعه شهرستان با بیش از40 سوال دانش آموزان در زمینه های دینی مذهبی سیاسی واخلاقی وفقهی پاسخ دادند