در این جلسه گفتمان دینی امام جمعه شهرستان فاروج بعد از سخنان کوتاهی به سولات دانش آموزان در زمینه های فقهی مذهبی دینی سیاسی واخلاقی پاسخ دادند