امام جمعه شهرستان فاروج که توسط اداره ارشاد اسلامی شهرستان بر گزار میشد از نحوه بر گزار آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن بازدید نمودند