درروز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام مجلس روضه بامیزبانی امام جمعه محترم شهرستان فاروج ازساعت ۶/۵صبح تا۷/۵برگزارگردید.در این مراسم حجه الاسلام والمسلمین علائی از وعاظ مشهد مقدس سخنرانی نمودند